අමතන්න - Jinjing (Group) Co., Ltd.
  • bghd

අමතන්න

Jinjing (Group) Co., Ltd.

Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co., Ltd.

Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd.

ලිපිනය

No.204, Jinjing Avenue, High & New Technology Zone, Zibo City, 255086 Shandong Province China

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

0086-533-3584605
0086-533-3584609

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න